வெள்ளி, 29 ஜனவரி, 2016

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை , தியாகராசர் கலைக் கல்லுரி தமிழ்த் துறை இணைந்து நடத்திய தமிழ் இலக்கியத்தில் நீதி கருத்தரங்கம் . படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை , தியாகராசர் கலைக் கல்லுரி தமிழ்த் துறை இணைந்து நடத்திய தமிழ் இலக்கியத்தில் நீதி கருத்தரங்கம் . படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

யாரோவாகிப் போன அவள் ! கவிஞர் இரா .இரவி !

யாரோவாகிப் போன அவள் ! கவிஞர் இரா .இரவி ! உனக்காக  நான் எனக்காக நீ  உயிர் உள்ள வரை பிரியோம் ! உடல் இரண்டு உயிர் ஒன்...