உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை , தியாகராசர் கலைக் கல்லுரி தமிழ்த் துறை இணைந்து நடத்திய தமிழ் இலக்கியத்தில் நீதி கருத்தரங்கம் . படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை , தியாகராசர் கலைக் கல்லுரி தமிழ்த் துறை இணைந்து நடத்திய தமிழ் இலக்கியத்தில் நீதி கருத்தரங்கம் . படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !


கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்