சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரை கோச்சடை முத்தையா கோவில் ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரை   கோச்சடை முத்தையா கோவில் !
படங்கள்  கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்