தமிழர்களின் சிற்பக்கலையை பறை சாற்றும் அற்புத சிலை .ஒரு தலை ஐந்து உடலுக்கும் பொருந்தும் வண்ணம் வடித்த சிலை . கவிஞர் இரா .இரவி .

தமிழர்களின் சிற்பக்கலையை பறை சாற்றும்  அற்புத சிலை .ஒரு தலை  ஐந்து உடலுக்கும் பொருந்தும் வண்ணம் வடித்த சிலை .   கவிஞர் இரா .இரவி .

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்