உணவு உண்ண சரியான நேரம் !


உணவு உண்ண சரியான நேரம் !

காலை உணவு காலை 7 மணி  முதல் 8 மணிக்குள்

மதிய உணவு மதியம் 12.30 முதல் 2 மணிக்குள்

இரவு உணவு  மாலை 6 முதல் இரவு  9 மணிக்குள்

இரவு உறங்குவதற்கு 3 மணி நேரம் முன்பு இரவு உணவு உண்ணுங்கள் .

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்