கோவை வசந்த வாசல் கவிமன்றம் 20 வது ஆண்டு விழா தொகுப்பு நூலில் இடம் பெற்ற ஹைக்கூ கவிதைகள்

கோவை வசந்த வாசல் கவிமன்றம் 20 வது ஆண்டு விழா தொகுப்பு நூலில் இடம் பெற்ற ஹைக்கூ  கவிதைகள் .


கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்