செய்தித் துறையின் புகைப்படக் கலைஞர் இனிய நண்பர் சிவகுமார் கை வண்ணத்தில்

தமிழ்த்துறை மற்றும் செய்தித்துறையின் செயலர் முனைவர்
மூ .இராசாராம் இ .ஆ .ப . அவர்கள், முக நூல் நண்பர் வி .ஜி . சந்தோசம் அவர்கள், கவிஞர் இரா .இரவி .
செய்தித் துறையின் புகைப்படக் கலைஞர் இனிய நண்பர் சிவகுமார் கை வண்ணத்தில்கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்