மனிதனை விட நாய் நன்றி மிக்கது .இன்று காலையில் நடைப்பயிற்சியின் போது சந்தித்தேன் .

மனிதனை விட நாய் நன்றி மிக்கது .இன்று காலையில் நடைப்பயிற்சியின்  போது சந்தித்தேன் .


கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்