கவிஞர் .இரா .இரவி அவர்கள் "உலகின் முதல் மொழி தமிழ்" என்னும் தலைப்பில் தனது ஆவணத்தை பதிவு செய்கிறார்.


-- அறிவியல் தமிழ் மன்றம் புதிய விழியம் வெளியிடுகிறது 


கவிஞர் .இரா .இரவி அவர்கள் "உலகின் முதல் மொழி தமிழ்" என்னும் தலைப்பில் தனது ஆவணத்தை பதிவு செய்கிறார்.


பதிவு செய்யப்பட்ட காலம் - மார்ச் 2013


பதிவு செய்யப்பட்ட இடம் - மதுரை 

அனைத்து பதிவுகளையும் காண http://tamillanguagearchives.blogspot.in/

.

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்