ைக்கூ! கவிஞர் இரா .இரவி!

ஹைக்கூ! கவிஞர் இரா .இரவி! அரிக்கேன் விளக்கு ஒளியிலும் மிளிர்கிறது அழகியின் முகம்.!

கருத்துகள்