ைக்கூ! கவிஞர் இரா .இரவி !

ஹைக்கூ! கவிஞர் இரா .இரவி ! கவனம் கன்னியே கால் தவறினால் பரிசாகும் மரணம்.!

கருத்துகள்