ஹைக்கூ! கவிஞர் இரா .இரவி!

ஹைக்கூ! கவிஞர் இரா .இரவி! வல்லரசாவது இருக்கட்டும் முதலில் வறுமையை ஒழித்து நல்லரசு ஆகட்டும். !

கருத்துகள்