கவிஞர் இரா .இரவியின் நூல்களை துபாய் அபுதாபியில் வெளியிட்டு உதவும் பத்திரிகையாளர் இனிய நண்பர் ஹிதாயத் அவர்களுக்கு பொன்னாடைப் போர்த்தி புதிய நூல்கள் வழங்கி மகிழ்ந்த வேளை

கருத்துகள்