படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! புரியாத புதிராக இருக்கும் / உற்று நோக்கினால் புரியும் / பல பொருள்கள் நவீன ஓவியம்.!

கருத்துகள்