படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! மனிதஇனத்தில் மட்டுமல்ல / விலங்குகளிலும் / மிக மேன்மையானது தாய்மை.!

கருத்துகள்