படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! காதல் வயப்பட்ட காதலனுக்கு / காதலி எடை எடையே அல்ல / பஞ்சுதான்.!

கருத்துகள்