படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! வண்ணப்படத்தை விட / கருப்பு வெள்ளையில் / அழகாக இருக்கிறாள் அழகி.!

கருத்துகள்