படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! மழை நின்றபின் / குடை விரிக்கும் / காளான்.!

கருத்துகள்