6.5.2022 அன்று சென்னை ICF திருவள்ளுவர் திருமண மன்றத்தில் மைத்துனர் தொடரித்துறை அலுவலர் இரா.ஜெகநாதன்-ரேவதி இணையரின் மகள் செல்வி அபர்ணா செல்வன் சூர்யா திருமணத்தை உறுதிமொழி ஏற்க செய்து நடத்தி வைத்த வேளை.

கருத்துகள்