2.5.2022.அணுகுண்டு அய்யாவு அவர்களின் தம்பி விடுதலைப் போராட்ட வீரர் .அ.வ.செல்லையா ( அம்மா வழி தாத்தா) என்னை வளர்த்து எனக்கு வெளிஉலகம் கற்பித்த ஆசான் அவருக்கு இன்று 42 வது நினைவுநாள்.புகழ்வணக்கம். கவிஞர் இரா.இரவி.

2.5.2022 அணுகுண்டு அய்யாவு அவர்களின் தம்பி விடுதலைப் போராட்ட வீரர் .அ.வ.செல்லையா ( அம்மா வழி தாத்தா) என்னை வளர்த்து எனக்கு வெளிஉலகம் கற்பித்த ஆசான் அவருக்கு இன்று 42 வது நினைவுநாள்.புகழ்வணக்கம். கவிஞர் இரா.இரவி.

கருத்துகள்