படித்ததில் பிடித்தவை.கவிஞர் இரா.இரவி. ஹைக்கூ. கவிஞர் கெளசி.ஜெர்மனி.

கருத்துகள்