படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி.!

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி.! உற்றுப் பாருங்கள் / இருட்டிலும் ஒளிர்கிறார் / புத்தர் !

கருத்துகள்