இனியநண்பர் முனைவர் ஞா.சந்திரன். திருமதி சந்திரன் இணையருக்கு இனிய திருமணநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். கவிஞர் இரா.இரவி.

கருத்துகள்