படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி.!

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி.! பலிஆடு பார்த்தவுடன் / நினைவிற்கு வந்தனர் / வாக்காளர்கள்.!

கருத்துகள்