குறள் எண்- 420, அதிகாரம்- கேள்வி: "திருக்குறளோடு நாம்"

கருத்துகள்