படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி.!

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி.! வெட்ட வெளியில் காதலைச் / சொல்லும் காதலன் / வெட்த்தில் மூழ்கியபடி காதலி.!

கருத்துகள்