படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! நிசத்தில் தலைவன் இங்கில்லை / கட்டி அணைத்துச் செல்கிறான் / நினைவுகளில் !

கருத்துகள்