படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! உடலால் இங்கும் உள்ளத்தால் எங்கோ / அலை பாய்கிறாள் / நிலை கொள்ளாமல் !

கருத்துகள்