படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! கண்ணால் காண்பதும் பொய் / இரண்டு கரங்கள் மட்டுமே / அவளுடையது.!

கருத்துகள்