!13.9.2021 இரவு 11மணிக்கு கவிஞர் இரா.இரவியின் நேர்முகம் ஒரு மணி நேரம் நடத்தி சிறந்த எழுத்தாளர் விருது வழங்கினார்கள்.இந்த நிகழ்ச்சி அமெரிக்க தமிழ்த்தொலைக்காட்சியில் ஒளிப்பரப்பானது

கருத்துகள்