கவிஞர் புலமைப்பித்தன் மறைவிற்கு இனமுரசு சத்யராஜ் அவர்களின் புகழ்அஞ்சலி

கருத்துகள்