9.9.2021.இன்று காலையில்செம்மலர் துணை ஆசிரியர் இனியநண்பர் சோழ.நாகராஜன் அவர்களின் மகன் சூர்யபாரதி.லெட்சுமிபிரபா திருமணத்தில் "இரா.இரவி படைப்புலகம் "நூல் வழங்கி வாழ்த்திய வேளை உடன் புரட்சிக் கவிஞர் மன்றத்தின் தலைவர் பி.வரதராசன்.

கருத்துகள்