மதுரையில் இலக்கியத்தாகம் இதழ் வெளியீட்டு விழா.கவிஞர் இரா.இரவி,கவிஞர் கெளதமனுக்கு விருது வழங்கினார்.உடன் தமிழ்ச் செம்மல் நந்திவரம் பா .சம்பத் குமார் ,மன நல ஆலோசகர் கார்த்திகேயன்

மதுரையில் இலக்கியத்தாகம் இதழ் வெளியீட்டு விழா.கவிஞர் இரா.இரவி,கவிஞர் கெளதமனுக்கு விருது வழங்கினார்.உடன் தமிழ்ச் செம்மல் நந்திவரம் பா .சம்பத் குமார் ,மன நல ஆலோசகர் கார்த்திகேயன்

கருத்துகள்