ஒரு வரிக்கவிதை படைப்போம் ! கவிஞர் இரா.இரவி ! மாருதியின் ஓவியங்களுக்கு ஈடு இணை வேறு உண்டோ?

ஒரு வரிக்கவிதை படைப்போம் ! கவிஞர் இரா.இரவி ! மாருதியின் ஓவியங்களுக்கு ஈடு இணை வேறு உண்டோ?

கருத்துகள்