மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரகம் புதிய கட்டிடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க திருமலை மன்னர் அரண்மனை புகைப்படம்.பார்த்ததில் பிடித்தது.படம் கவிஞர் இரா.இரவி.

மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரகம் புதிய கட்டிடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க திருமலை மன்னர் அரண்மனை புகைப்படம்.பார்த்ததில் பிடித்தது.படம் கவிஞர் இரா.இரவி.

கருத்துகள்