இனியவர் ,மிகச் சிறந்த நாடாளுமன்றவாதி ,கொள்கைக்குன்று திருச்சி சிவா அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்...#வாழ்க_பல்லாண்டு.. கவிஞர் இரா .இரவி !

இனியவர் ,மிகச் சிறந்த நாடாளுமன்றவாதி ,கொள்கைக்குன்று திருச்சி சிவா அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்...#வாழ்க_பல்லாண்டு.. கவிஞர் இரா .இரவி !
அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள்

கருத்துகள்