தந்தை பெரியார் திரைப்படத்தில் தந்தை பெரியாராகவே வாழ்ந்து காட்டியவர் ,இனமுரசு, இனியவர் சத்தியராஜ் - மகேஸ்வரி இணையருக்கு திருமண நாள் நல் வாழ்த்துகள் .கவிஞர் இரா .இரவி !

தந்தை பெரியார் திரைப்படத்தில் தந்தை பெரியாராகவே வாழ்ந்து காட்டியவர் ,இனமுரசு, இனியவர் சத்தியராஜ் - மகேஸ்வரி இணையருக்கு திருமண நாள் நல் வாழ்த்துகள் .கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்