படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா .இரவி ! மனிதா உன்னுள் இருக்கும் விலங்கினைக் கொல் மனசாட்சிப்படி மனிதம் ஏந்து !

கருத்துகள்