பார்த்ததில் பிடித்தது !கவிஞர் இரா .இரவி ! தென்னாப்பிரிக்காவின் 2000 வயது மரம் வாழ்க்கை மரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. உண்மையிலேயே கம்பீரமானது

பார்த்ததில் பிடித்தது !கவிஞர் இரா .இரவி ! தென்னாப்பிரிக்காவின் 2000 வயது மரம் வாழ்க்கை மரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. உண்மையிலேயே கம்பீரமானது

கருத்துகள்