இன்றைய புத்தக மொழி* 08.06.21.*ஓஷோ*

இன்றைய புத்தக மொழி* 08.06.21 📚📚📚🌹📚📚📚 செல்வம் தகுதி மீது *பேராவல்* வந்து விட்டால் படைப்பாற்றல் மறைந்து விடும்... *அன்புடனும்* இருக்க முடியாது. - *ஓஷோ* -

கருத்துகள்