இன்று நடந்த பேராசிரியர் பண்பாளர் இ.கி .இராமசாமி பிறந்த நாள் விழாவில் தமிழால் இணைவோம் இணைய வழி வாழ்த்துரை .இனியநண்பர் சந்தானம் அவர்களின் கை வண்ணம் .

இன்று நடந்த பேராசிரியர் பண்பாளர் இ.கி .இராமசாமி பிறந்த நாள் விழாவில் தமிழால் இணைவோம் இணைய வழி வாழ்த்துரை .இனியநண்பர் சந்தானம் அவர்களின் கை வண்ணம் .

கருத்துகள்