படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! ரோசாக்கள் தோற்றுவிட்டன அழகியிடம் அழகிப்போட்டியில் !

கருத்துகள்