படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! துப்பாக்கியை விட பயங்கரமான ஆயுதம் எழுதுகோல் ஆட்சியையே மாற்றும் !

கருத்துகள்