மகிழ்வான தகவல்.கவிஞர் இரா.இரவி! அரசு கலைக்கல்லூரி மேலூர் முதுகலை M.A. இரண்டாம் ஆண்டு மாணவி ரஞ்சனி "கவிஞர் இரா.இரவியின் உதிராப்பூக்கள்" (தொகுப்பாளர் எழுத்தாளர் ஆத்மார்த்தி),இரா.இரவியின் "தீண்டாதே தீயவை" நூல்களை ஆய்வு செய்கிறார்.வழிகாட்டி நெறியாளர் பேராசிரியர் சிங்காரவேலன் அவர்கள்.

மகிழ்வான தகவல்.கவிஞர் இரா.இரவி! அரசு கலைக்கல்லூரி மேலூர் முதுகலை M.A. இரண்டாம் ஆண்டு மாணவி ரஞ்சனி "கவிஞர் இரா.இரவியின் உதிராப்பூக்கள்" (தொகுப்பாளர் எழுத்தாளர் ஆத்மார்த்தி),இரா.இரவியின் "தீண்டாதே தீயவை" நூல்களை ஆய்வு செய்கிறார்.வழிகாட்டி நெறியாளர் பேராசிரியர் சிங்காரவேலன் அவர்கள்.

கருத்துகள்