படித்ததில் பிடித்தது !கவிஞர் இரா.இரவி !

சும்மா இருந்த தமிழ்நாட்டை உசுப்பேற்றிய ஆளுநருக்கு நன்றி !கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்