படத்திற்கு ஹைக்கூ !.கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !.கவிஞர் இரா.இரவி ! பிடிக்க முயலாதீர்கள் இயல்பாக இருங்கள்/ தானே வந்தமரும் / வண்ணத்துப்பூச்சி. !

கருத்துகள்