இன்று இரண்டு ஆஸ்கார் விருதுகள் பெற்ற இசைப்புயல் ஏ .ஆர் .ரகுமான் பிறந்த நாள் ! வாழ்த்துக்கள் .இசை உலகில் உலக அளவில் இன்னும் இன்னும் சிகரம் தொட வாழ்த்துக்கள் ! கவிஞர் இரா .இரவி

இன்று இரண்டு ஆஸ்கார் விருதுகள் பெற்ற இசைப்புயல் ஏ .ஆர் .ரகுமான் பிறந்த நாள் ! வாழ்த்துக்கள் .இசை உலகில் உலக அளவில் இன்னும் இன்னும் சிகரம் தொட வாழ்த்துக்கள் ! கவிஞர் இரா .இரவி

கருத்துகள்