படித்ததில் பிடித்தது !கவிஞர் இரா.இரவி !

இன்றைய புத்தக மொழி* 03.01.2023 📚📚📚🌹📚📚📚 எல்லோரையும் நம்புவது *ஆபத்தானது* ஒருவரையும் நம்பாமல் இருப்பது அதைவிட ஆபத்தானது. - *ஆபிரகாம் லிங்கன்*

கருத்துகள்