மன்னர் திருமலை நாயக்கர் கல்லூரியில் நடந்த தமிழ் வருடப் பிறப்பு தைத்திங்கள் தமிழர் திருநாள் பொங்கல் கவியரங்கம்.9.1.2023 இனியநண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் செல்வம் இராமசாமி கை வண்ணம்

மன்னர் திருமலை நாயக்கர் கல்லூரியில் நடந்த தமிழ் வருடப் பிறப்பு தைத்திங்கள் தமிழர் திருநாள் பொங்கல் கவியரங்கம்.9.1.2023 இனியநண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் செல்வம் இராமசாமி கை வண்ணம்.

கருத்துகள்