மனிதநேய மன்றம் பொது அறக்கட்டளை சார்பாக அதன் தலைவர் கலைமாமணி பேராசிரியர் ஏ.எம்.ஜேம்ஸ் அவர்கள் 50 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பொங்கல் புத்தாடைகளை நன்கொடை வழங்கினார்

மனிதநேய மன்றம் பொது அறக்கட்டளை சார்பாக அதன் தலைவர் கலைமாமணி பேராசிரியர் ஏ.எம்.ஜேம்ஸ் அவர்கள் 50 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பொங்கல் புத்தாடைகளை நன்கொடை வழங்கினார். 7.1.2023

கருத்துகள்