இன்றைய புத்தக மொழி* 18.01.2023

இன்றைய புத்தக மொழி* 18.01.2023 📚📚📚🌹📚📚📚 *நல்லவர்கள் கெட்டவர்கள்* என்று யாரையும் தீர்மானித்து விடாதீர்கள்... யாரையும் தலைகீழாக புரட்டிப் போடும் வல்லமை *சூழ்நிலைக்கு* உண்டு.

கருத்துகள்